Regulamin zakupów

Sklep internetowy pitupitureaktywacja.pl, działający pod adresem www.pitupitureaktywacja.pl, prowadzony jest przez:
„ZamZłom” Zakład Handlowo-Usługowy Jadwiga Kot, z siedzibą w Zamościu przy ul. Błonie 1 h,
NIP 922-14-52-165
REGON 951202262

Definicje

Sklep pitupitureaktywacja.pl – sklep internetowy działający pod adresem http://www.pitupitureaktywacja.pl, prowadzący sprzedaż detaliczną produktów znajdujących się w ofercie, za pośrednictwem Internetu.

Klient – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zakupów w Sklepie internetowym pitupitureaktywacja.pl oraz posiada Indywidualne Konto Klienta;

Indywidualne Konto Klienta – indywidualna baza danych Klienta, dostępna po dokonaniu rejestracji i po zalogowaniu w sklepie pitupitureaktywacja.pl. Indywidualne Konto Klienta zawiera dane Klienta potrzebne do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, informacje o przysługujących rabatach, o postępie realizacji bieżących zamówień oraz dane adresowe i dotyczące wpłat z tytułu zamówień.

Oferta – zbiór wszystkich produktów widocznych w sklepie internetowym pitupitureaktywacja.pl wraz z ich statusami dostępności. Produkty są prezentowane na zdjęciach, a ich szczegółowe opisy i właściwości znajdują się na poszczególnych kartach produktów.

Czas realizacji zamówienia – czas liczony od skompletowania zamówienia przez Sklep pitupitureaktywacja.pl do chwili nadania przesyłki do Klienta. Czas realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych, tj. we wszystkie dni tygodnia: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

I. Składanie i realizacja zamówienia

 1. Sklep internetowy pitupitureaktywacja.pl prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem Internetu. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym zakupem zamówionego towaru, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep pitupitureaktywacja.pl, w celu realizacji złożonego zamówienia.
 2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie pitupitureaktywacja.pl są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję jakości producenta, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi podstawę do umowy kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 5. Złożenie zamówienia oznacza dodanie do Koszyka produktów z Oferty Sklepu pitupitureaktywacja.pl oraz wypełnienie Formularza Zamówienia, zgodnie z instrukcjami. W Zamówieniu Klient dokonuje wyboru:
  • zamawianych towarów
  • sposobu i adresu dostawy
  • sposobu płatności
 6. Sklep pitupitureaktywacja.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od statusu dostępności towaru, widniejącego na karcie produktu. W przypadku zamówienia kilku produktów o różnym statusie dostępności, termin realizacji zamówienia odpowiada największej liczbie dni roboczych, umieszczonych przy statusach dostępności spośród zamówionych towarów.
 8. Sklep pitupitureaktywacja.pl dokłada wszelkich starań, aby widniejące statusy dostępności przy oferowanym towarze był zgodny z rzeczywistością. Może się jednak zdarzyć, że zamawiany towar jest już niedostępny u dostawców Sklepu, o czym Sklep pitupitureaktywacja.pl dowiedział się w ostatniej chwili. Klient zostanie wówczas niezwłocznie poinformowany o takim fakcie i będzie mógł podjąć decyzję o rezygnacji z zamówienia lub o wysyłce pozostałych dostępnych towarów z zamówienia.
 9. Istnieje możliwość złożenia zamówienia poprzez stronę internetową www.pitupitureaktywacja.pl, pisząc na adres e-mail Działu Realizacji Zamówień
  biuro@pitupitureaktywacja.pl
  oraz telefonicznie – 795 536 927.
 10. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych osobowych i teleadresowych Klienta: adres e-mail oraz numer telefonu. Nieprawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny/ Formularz Zamówienia mogą znacznie utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 11. Minimalna kwota zamówienia wynosi 55 zł brutto (bez kosztów wysyłki).
 12. Sklep pitupitureaktywacja.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz do jego anulowania, o ile pojawią się uzasadnione wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
 13. Promocje i wyprzedaże dostępne w Sklepie pitupitureaktywacja.pl obejmują ograniczoną liczbę towarów. Realizacja takich zamówień następuje według kolejności składanych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych promocją lub wyprzedażą.
 14. W przypadku zamówienia większej liczby produktów objętych promocją/wyprzedażą niż dysponuje Sklep w chwili zakupu, Sklep pitupitureaktywacja.pl zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny za pozostałą liczbę sztuk, co wynika z konieczności sprowadzenia ich od producenta w normalnych (nie promocyjnych) cenach.

II. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w ofercie Sklepu internetowego pitupitureaktywacja.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Ceną wiążącą jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów wysyłki.
 4. Do sumy zamówienia za towary Sklep pitupitureaktywacja.pl dolicza koszty dostawy według wybranej opcji wysyłki i sposobu płatności.

III. Zmiany w zamówieniach

 1. Klient może anulować zamówienie lub dokonać zmiany w złożonych zamówieniach do chwili, gdy status danego zamówienia widnieje jako „przyjęte”. Jeśli zamówienie posiada status „wysłane” dokonanie zmian w zamówieniu oraz jego anulowanie jest już niemożliwe. Postęp realizacji zamówienia oraz aktualny status zamówienia można śledzić na Indywidualnym Koncie Klienta, w sekcji „historia zamówień”.
 2. W celu dokonania zmian w zamówieniu należy skontaktować się z Działem Realizacji Zamówień Sklepu pitupitureaktywacja.pl: biuro@pitupitureaktywacja.pl lub telefonicznie: 795 536 927
 3. W przypadku telefonicznej dyspozycji dokonania zmian w zamówieniu Sklep pitupitureaktywacja.pl zastrzega sobie możliwość do weryfikacji Klienta jako właściciela konta.

IV. Czas realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pitupitureaktywacja.pl są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do przekazania go wybranemu przez Klienta dostawcy przesyłki. W dniu wysyłki zamówionego towaru Klient jest o tym fakcie informowany w wiadomości e-mail.
 3. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od statusu dostępności towaru, widniejącego na karcie produktu. W przypadku zamówienia kilku produktów o różnym statusie dostępności, termin realizacji zamówienia odpowiada największej liczbie dni roboczych, umieszczonych przy statusach dostępności spośród zamówionych towarów.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w różnym czasie – w zależności od wybranego sposobu płatności:
  • zamówienia płatne przy odbiorze (płatność za pobraniem) – po przyjęciu zamówienia do realizacji.
  • zamówienia płatne przelewem – po zaksięgowaniu należności za zamówienie na naszym koncie bankowym.
  • zamówienia płatne gotówką w siedzibie firmy „ZamZłom” Zakład Handlowo-Usługowy Jadwiga Kot – po wpłaceniu należności w kasie.

V. Dostawa i koszty wysyłki

 1. Zamówienia są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich na wskazany adres przez Klienta. Wybór dodatkowych opcji dostawy dokonuje Klient podczas składania zamówienia.
 2. W chwili składania zamówienia Klient jest informowany o wszystkich dostępnych formach i kosztach wysyłki.
 3. Sposoby i deklarowane terminy dostawy przez przewoźników na terenie Polski – termin dostawy: 1-2 dni robocze.
 4. Sklep pitupitureaktywacja.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie zamówionego towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Klienta.
 5. Sklep pitupitureaktywacja.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki podczas dostawy do Klienta. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności dostawcy oraz w przypadku naruszenia przesyłki niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej i poinformować o tym fakcie Sklep pitupitureaktywacja.pl.

VI. Płatności

 1. Klient za zamówione towary może wybrać następujące formy płatności:
  • za pobraniem gotówką przy odbiorze przesyłki;
  • przelew na konto – za pomocą przelewu elektronicznego lub wpłata gotówkowa w banku/ na poczcie;
  • gotówka w siedzibie firmy „ZamZłom” Zakład Handlowo-Usługowy Jadwiga Kot
 2. Numer konta bankowego „ZamZłom” Zakład Handlowo-Usługowy Jadwiga Kot potrzebny do realizacji płatności na konto jest podany w dziale /pomoc/polityka-prywatnosci”>Polityka prywatności

X. Zastrzeżenia prawne

 1. Sklep internetowy pitupitureaktywacja.pl należy do firmy:
  „ZamZłom” Zakład Handlowo-Usługowy Jadwiga Kot
 2. Informacje o produktach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sklep pitupitureaktywacja.pl składa taką ofertę w chwili przesłania do Klienta wiadomości e-mail z prośbą o dokonanie przelewu lub wysyłając zamówienie za pobraniem.
 3. Prawa autorskie
  • Wszelkie informacje zawarte na stronach Sklepu internetowego pitupitureaktywacja.pl, tj: dane, zdjęcia, obrazy, loga, ikonki, opisy produktów, elementy graficzne strony, publikacje w dziale „Blog” oraz wszystkie inne nie wymienione treści są chronione prawami autorskimi.
  • Stanowczo ZABRANIA SIĘ ich kopiowania, rozpowszechniania i używania w celach handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez PISEMNEJ zgody właściciela sklepu pitupitureaktywacja.pl
  • Wszystkie nazwy handlowe towarów, zdjęcia towarów, nazwy firm i ich loga, wykorzystywane na stronach Sklepu internetowego pitupitureaktywacja.pl należą do ich właścicieli i za ich zgodą używane są w celach informacyjnych.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy pitupitureaktywacja.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonane przez osoby trzecie, które wykorzystują indywidualne konto Klienta, login i hasło innej osoby.
 2. Ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży strony będą je rozstrzygać poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia, rozstrzyganie sporów odbędzie się za pośrednictwem Sądu właściwego dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla siedziby Sklepu internetowego pitupitureaktywacja.pl.
 3. Klienci nie będący konsumentami nie podlegają zastosowaniu postanowień Działu VIII „Prawo odstąpienia od umowy kupna” niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013 roku.
 5. Sklep pitupitureaktywacja.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu zakupów. Wszelkie zmiany obowiązywać będą od daty ich publikacji na stronie www.pitupitureaktywacja.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z pełną treścią niniejszego Regulaminu w chwili rejestracji w Sklepie internetowym pitupitureaktywacja.pl oraz przed dokonywaniem zakupów.
 7. O ważniejszych zmianach w postanowieniach niniejszego regulaminu Klienci Sklepu pitupitureaktywacja.pl będą informowani w wiadomościach e-mail.
 8. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz aktualne przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.